אוניברסיטאות המשתתפות בכנס

2020

duke logo
hult logo2

2019

duke logo
hult logo2

2018

duke logo

2017

2016

hult logo2
duke logo
emory
ross logo
hec logo