אוניברסיטאות המשתתפות בכנס

2019

duke logo
hult logo2

2018

duke logo

2017

2016

IE_Business_School
hult logo2
duke logo
emory
ross logo
hec logo