אוניברסיטאות המשתתפות בכנס

2021

hult logo2

2020

hult logo2

2019

hult logo2

2018

2017

2016

hult logo2
emory
ross logo
hec logo